Главная

Нові функції нотаріату: медіація і реєстрація укладення та розірвання шлюбів

Нові функції нотаріату: медіація і реєстрація укладення та розірвання шлюбів

У нинішніх умовах доцільним є наділення приватних нотаріусів новими функціями, зокрема з медіації, реєстрації та розірвання шлюбів. Це забезпечить ряд переваг при відносно незначних витратах державного бюджету.

Досвід мирного Врегулювання

Сьогодні в Україні Пропонується зробити інститут медіаторів. Так, у листопаді 2016 року Вже Прийнято в Першому читанні проект закону «Про медіацію» (№3665). Окрім того, це питання активно досліджується й обговорюється на науковому Рівні. Проти ні в проекті, ні в більшості наукових публікацій НЕ Враховується можливість наділення відповідними повноваженнямі нотаріусів. Хоча останні Вже тривалій годину Займаюсь мирним урегулюванням СПОРІВ, зокрема в сімейних та Спадкового правовідносинах.

Під медіацією слід розуміти альтернативний спосіб вирішенню спору, за умови которого сторони на добровільних засідках беруть участь у переговорах и з допомогою незалежної та кваліфікованої третьої сторони (медіатора) намагають досягнуть консенсусу. несмотря на ті что нотаріус, за умови закону «Про нотаріат», учиняє нотаріальні Дії лише за умови безспірності правочинів / юридичних Фактів, на практике ВІН усе ж сприяє Досягнення сторонами консенсусу. Хоч наявність окремий спірних питань загальнихі не впливає на безспірність правочину, Відсутність Згоди може завадити его Укладення.

До прикладу, нотаріус може Запропонувати оптимальні варіанти поділу Спадкового майна або найбільш прийнятною способ формулювання окремий пунктів договору, якщо сторони не досягли Згоди на момент Звернення до нйого. Таким чином, для нотаріусів сприяння в досягненні консенсусу особами, Які звертають до них, — це Цілком звичних практика. Ми пропонуємо тренінги для керівників Київ,  а також для нотаріусів, можемо запропонувати корпоративні тренінги для керівників по всій Україні.

Перевага «єдиного вікна»

До Перевага наділення нотаріусів повноваженнями медіатора на законодавчий Рівні можна Віднести Такі.

Чи не потрібно створювати новий інститут медіаторів, Адже  Фактично споріднені Функції нотаріат Виконує Вже тривалій годину.

У нотаріусів вже Діє орган професійного самоврядування — Нотаріальна палата України. Цей орган зможу Забезпечити як проведення навчання, так и контроль за здійсненням нотаріусами повноважень медіаторів. При цьому на его створення та Функціонування НЕ потрібно виділяти додаткові кошти з Держбюджет.

Нотаріат найбільше Наближення до населення: громадяни традиційно звертають по поради до его   представників. Як наслідок, це сприятиме більш ефективного Впровадження

інституту медіації. Тоді як з'явилася абсолютно нового суб'єкта сприйматиметься з недовірою.

Нотаріуси зможуть довести процедуру медіації до логічного завершення — посвідчення договору, Засвідчення підпису на заяві ТОЩО. Великою перевага такого підходу є ті, що громадянину НЕ потрібно буде взаємодіяти послідовно з кількома різними суб'єктами; нотаріус діятиме за принципом «єдиного вікна», що не ставлячи заявника в залежність від других інституцій.

Наділення нотаріусів повноваженнями медіатора Вже пройшло випробування в Грузії та Німеччині. Іде Виключно про позитивний результат.

Розвантаження ОРГАНІВ РАЦС

Ще однією новою функцією може стать реєстрація та Розірвання шлюбів нотаріусами. У Деяк європейських країнах нотаріусам вже Надано Такі повноваження. Зокрема, до них можна Віднести:

• Естонію (стст.29, 20 закону «Про нотаріат»);

• Іспанію (стст.51, 52, 54 закону «Про нотаріат»);

• Румунію (тільки Розірвання шлюбу, ст.137 закону «Про нотаріат и нотаріальну діяльність»);

• Францію (лише Розірвання шлюбу, ст.229 Цивільного кодексу);

• Латвію (тільки Розірвання шлюбу, розділи 30-32 закону «Про нотаріат»).

У Литві та Греції розробляються відповідні законопроекти. Це свідчіть про доцільність и обґрунтованість наділення нотаріусів функцією